Klein deel MKB is klaar voor big data

Een klein deel van het midden- en kleinbedrijf zou nu klaar zijn voor het toepassen van big data in hun bedrijfsprocessen. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van het CBS in opdracht van ECP/Platform voor de Informatiesamenleving en het Ministerie van Economische Zaken.

Het onderzoek in het kader van het Doorbraakproject Big Data was exploratief van aard en vooral gericht op het onderzoeken van een geschikte methode voor het vaststellen van de potentiële big-data gebruikers in het mkb. De resultaten zijn dus voorlopig, en verder onderzoek is nodig.

Criteria voor potentiële big-data gebruikers

Om te voorspellen of bedrijven klaar zijn voor gebruik van big data, is door de opdrachtgevers een criterium vastgesteld. Een bedrijf moet voldoen aan minimaal drie van de vier volgende kenmerken: financieel gezond zijn, innovatief zijn, online activiteiten vertonen en recent in een transitieproces hebben gezeten (lees meer over de criteria in het nieuwsbericht Is het MKB klaar voor big data?).

Grotere MKB-bedrijven wat vaker klaar voor big data

Bijna 60 procent van de midden- en kleinbedrijven is financieel gezond, 1 procent is innovatief, 6 procent in transitie en 8 procent heeft veel internetactiviteiten. Minder dan 1 procent van de mkb-bedrijven voldoet aan de eis om aan ten minste drie van deze kenmerken te voldoen, en zou dus klaar zijn voor big data. Hoe groter het bedrijf hoe hoger dit percentage is: het loopt op van 0 procent bij eenmansbedrijven, tot 8 procent bij mkb-bedrijven met 50 tot 250 werknemers.

In drie sectoren zijn relatief wat meer bedrijven voorbereid op het gebruik van big data: telecommunicatie, IT-dienstverlening, en speur- en ontwikkelingswerk. Er is geen verschil gevonden tussen provincies, er is dus geen gebied in Nederland aan te wijzen dat het voortouw kan nemen voor big data gebruik.

Toepassingen van het onderzoek

Dit onderzoek is een aanvulling op het eerder gepresenteerde onderzoek over de interneteconomie ‘Measuring the internet economy in the Netherlands’. De hoofdreden voor dit onderzoek was de behoefte van het Doorbraakproject Big Data om een beeld te krijgen van waar big data kansen voor de Nederlandse economie liggen. Toekomstig onderzoek kan dit project uitbreiden zodat op een meer directe manier gemeten kan worden of bedrijven gereed zijn voor het gebruiken van big data. Hierbij kan gedacht worden aan de IT-infrastructuur en bedrijfsprocessen. Ook het beter meten van de mate van innovativiteit en innovatiebereidheid van bedrijven zou helpen.

Links

 

Global Entrepreneurship Monitor 2015 gepubliceerd

In 2015 was er minder nieuw en jong ondernemerschap in Nederland ten opzichte van de vorige jaren. Dit en meer blijkt uit de Nederlandse rapportage van de Global Entrepreneurship Monitor die door Panteia is gepubliceerd.

Naar de Global Entrepreneurship Monitor 2015

De Global Entrepreneurship Monitor is het grootste internationaal vergelijkende onderzoek naar ondernemerschap onder de beroepsbevolking en wordt in meer dan zestig landen (in 2015) wereldwijd uitgevoerd. Alle fasen van de ondernemerschapscyclus worden behandeld: van de benodigde vaardigheden via de daadwerkelijke start tot aan het eigendom van een onderneming. De Nederlandse bijdrage is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en wordt door Panteia geleverd en is gebaseerd op een enquête onder 2.258 respondenten. De meting is uitgevoerd van mei tot juli 2015.

EZ: Steeds meer financiering voor steeds meer MKB-ers

Dat blijkt uit de voortgang van het Aanvullend Actieplan MKB-financiering die minister Kamp van Economische Zaken vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Dit actieplan werd in juli 2014 gelanceerd om het MKB te ondersteunen bij een krachtig herstel na de crisis.

In twee jaar tijd is door de overheid en de markt voor circa 2,7 miljard euro aan extra financiering beschikbaar gemaakt voor het midden- en kleinbedrijf. Van de verschillende acties uit dit plan profiteren duizenden MKB-ers.

Minister Kamp: “De effecten van de crisis waren in juli 2014 voor het MKB nog duidelijk voelbaar. Met het Aanvullend Actieplan wilde het kabinet deze bedrijven door de zware tijd heen helpen. Samen met de markt hebben we het eigen vermogen van MKB-ers versterkt, het financieringsaanbod verbreed en  geholpen om de vaardigheden van startende ondernemers te verbeteren. Onze inzet is geslaagd. Het MKB is versterkt en heeft ons geholpen om sterker uit de crisis te komen.”

Volledig bericht: Steeds meer financiering voor steeds meer MKB-ers

Staat van het MKB.nl vernieuwd

Met trots presenteren we onze vernieuwde website! De Staat van het MKB is een nog completer online platform geworden en heeft nu meer data over het midden- en kleinbedrijf, een nieuwe lay-out en extra functionaliteiten.

Naast de vertrouwde themadashboards en achtergrondartikelen over het MKB zijn er nu interactieve overzichten te vinden in Facts & Figures. De datasets in MKB-StatLine zijn voorzien van meer omschrijvingen, zodat ze naar eigen inzicht eenvoudiger te raadplegen en te gebruiken zijn. Alle visualisaties op de site hebben hun eigen pagina gekregen. Hierin kunt u zelf parameters aanpassen om zo grafieken op maat te genereren. Deze zijn weer makkelijk over te nemen voor eigen gebruik.

 

Diversiteit MKB beter in beeld

Om de diversiteit binnen het MKB te tonen, heeft CBS in opdracht van het ministerie van Economische Zaken subgroepen binnen het MKB onderscheiden. Binnen MKB-StatLine waren al subgroepen te onderscheiden op basis van bedrijfstak en bedrijfsgrootte. Nu bevat MKB-StatLine ook gegevens over het MKB naar leeftijd van het bedrijf en naar de mate van groei dan wel krimp van het bedrijf. Daarnaast heeft CBS meer cijfers over deze subgroepen op basis van bedrijfstak, bedrijfsgrootte, leeftijd en groei en krimp van het bedrijf berekend, die nog niet (volledig) in MKB-StatLine beschikbaar zijn. Deze zullen op termijn ook toegevoegd worden aan MKB-StatLine en zijn voorlopig hier te downloaden.

 

CBS dossier ZZP

Nederland telt inmiddels ruim 1 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en dat aantal blijft stijgen. Het gaat hierbij om personen waarvoor het de hoofdbaan is. Als ook mensen worden meegeteld waarvoor zzp-schap een bijverdienste is, dan ligt dit aantal nog hoger. Wanneer rekening gehouden wordt met inkomsten uit uitkeringen en pensioen dan zijn er ongeveer 800 duizend personen waarvoor zzp-schap hun belangrijkste inkomensbron was. De groep zzp’ers is zeer divers en ze bevinden zich in allerlei sectoren en leeftijdsgroepen. De meerderheid is tussen de 35 en 55 jaar oud en het zijn voornamelijk mannen, maar de vrouwen zijn bezig met een opmars.

Direct naar CBS dossier ZZP

Wat beweegt mensen om zzp’er te worden en hoe verloopt het ondernemerschap? CBS houdt allerlei gegevens over zzp’ers bij en voert onderzoeken uit om deze groep in beeld te brengen.

Panteia: MKB succesvoller bij aanvraag van nieuwe financiering

Uit de Financieringsmonitor van Panteia in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken blijkt dat 23 procent van de  MKB-bedrijven verwacht het komende jaar opnieuw een financieringsbehoefte te hebben. Deze financiering hebben zij naar verwachting vooral nodig voor investeringen in huisvesting en bedrijfsmiddelen, groei en overnames, werkkapitaal en herfinanciering. Het MKB denkt het komende jaar € 15,5 miljard nodig te hebben voor deze investeringen.