MKB-klok: MKB blijft in hoogconjunctuur

Het conjunctuurbeeld voor het MKB is verder verbeterd. In de vandaag bijgewerkte MKB-conjunctuurklok staan alle twaalf indicatoren in het tweede kwartaal in het groene kwadrant van de MKB-conjunctuurklok. Dit betekent dat alle indicatoren meer groei vertonen boven hun langdurige trend. Voor het derde kwartaal op rij is hier nu sprake van.

Economische ontwikkeling en werkgelegenheid in het groen

Net als in het eerste kwartaal ervaart ruim de helft van het MKB (5 tot 250 werkzame personen) in het tweede kwartaal geen productiebelemmeringen. Ondernemers in het MKB zijn positief over de ontwikkeling van de werkgelegenheid. De vacature-indicator voor het tweede kwartaal duidt op meer vraag naar personeel. Het aantal openstaande vacatures groeide opnieuw in het eerste kwartaal en ook was er sprake van een verbetering ten opzichte van de lange termijntrend. Het vinden van gekwalificeerd personeel werd wel door meer bedrijven als lastig ervaren.

Selecteer zelf een periode in de MKB-klok en laat de klok lopen

Ondernemersvertrouwen en financieel vertrouwen MKB verbeterd

Het vertrouwen van MKB-ondernemers heeft in het tweede kwartaal de hoogste stand ooit bereikt. MKB-ondernemers begonnen 2017 al vol vertrouwen. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, verbeterde in het tweede kwartaal en kwam voor het midden- en kleinbedrijf uit op 15,0. Het ondernemersvertrouwen in het gehele bedrijfsleven is met 15,5 hoger dan in het MKB.
Het financiële vertrouwen van het MKB is ook verder verbeterd. Vergeleken met het eerste kwartaal bleef per saldo de investeringsbereidheid op het peil, gaven verhoudingsgewijs minder bedrijven aan dat financiële factoren hun bedrijfsvoering belemmeren en gaf een meerderheid van bedrijven aan dat de winstgevendheid verbeterd is. Bovendien gingen minder MKB-bedrijven failliet.

Consumptie-ontwikkeling

De indicator van de consumptie-ontwikkeling is in het tweede kwartaal ook verder verbeterd.. Deze indicator is gebaseerd op meningen en verwachtingen van consumenten over de economische en werkloosheidsontwikkeling, hun financiële situatie en de bereidheid tot het doen van grote aankopen. In lijn hiermee is de binnenlandse consumptie en de omzet van het MKB verbeterd.

Het nieuwe conjunctuurinstrument voor het MKB is door het CBS in het kader van het programma De Staat van het MKB ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering. Begin mei werd de MKB-conjunctuurklok voor het eerst gepubliceerd. De update van de MKB-conjunctuurklok voor het derde kwartaal wordt verwacht op 7 september.

Snel naar: de MKB-conjunctuurklok