Nieuw: de MKB-conjunctuurklok

Vandaag is de MKB-conjunctuurklok gepubliceerd op De Staat van het MKB. De klok geeft de stand van de conjunctuur voor het MKB en toont het verloop vanaf het eerste kwartaal van 2011 tot en met het eerste kwartaal van 2017. Het meest recente conjunctuurbeeld van het MKB zeer positief

MKB-conjunctuurbeeld in het eerste kwartaal positief

Dit nieuwe conjunctuurinstrument voor het MKB is door het CBS in het kader van het programma De Staat van het MKB ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en op initiatief van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering.

Reacties minister Kamp en MKB Nederland

Minister Kamp over de MKB-conjunctuurklok: “Jarenlang was het voor menig ondernemer moeilijk de zaak draaiende te houden. Inmiddels bloeit het midden-en kleinbedrijf weer en is het een van de sterkste pijlers van onze groeiende Nederlandse economie. Nu is het zaak om deze groei vast te houden. Ik ben dan ook blij met de totstandkoming van de conjunctuurklok voor het MKB. Hiermee hebben we in één oogopslag een beeld van in welke fase het midden- en kleinbedrijf zich als geheel bevindt en kunnen we eventuele veranderingen tijdig signaleren.”

MKB-Nederland vindt het een goed initiatief dat EZ en het CBS vanaf nu met een specifieke, periodieke conjunctuurmeter voor het MKB komen, zegt voorzitter Michaël van Straalen: “Het is belangrijk dat we goed inzicht hebben in de ontwikkelingen in het MKB. Het stelt de overheid ook beter in staat om beleid te maken en maatregelen te nemen voor deze bedrijven, die immers van cruciaal belang zijn voor economische groei, werkgelegenheid en innovatie.”

“In één oogopslag een beeld van in welke fase het midden- en kleinbedrijf zich als geheel bevindt”

De MKB-klok werkt op dezelfde wijze als de Conjunctuurklok op CBS.nl, maar heeft indicatoren die zijn toegespitst op het midden- en kleinbedrijf. Het verloop van het conjunctuurbeeld van het MKB kan worden gevolgd door zelf een periode te selecteren en gebruik te maken van de afspeelknoppen onder de klok. Ook kunt u voor uitgebreidere analyses zelf indicatoren uit- en aanzetten.

In juni verschijnt de MKB-conjunctuurklok met indicatoren van het tweede kwartaal. Daarna zal de klok elke drie maanden worden geüpdatet.

Links:
De MKB-conjunctuurklok
Analyse MKB-klok eerste kwartaal