Ondernemersvertrouwen MKB verbetert, maar nog steeds negatief

Het MKB-ondernemersvertrouwen voor het vierde kwartaal is voorafgaand aan de gedeeltelijke lockdown medio oktober, en na een toename in het derde kwartaal, verder teruggeveerd tot -5,1. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, is toegenomen door hogere omzetten en een gunstiger economisch klimaat in het derde kwartaal. Voor de verwachtingen voor het vierde kwartaal overheerst het pessimisme. De gegevens voor dit onderzoek zijn begin oktober 2020 verzameld, grotendeels voorafgaand aan de aangescherpte coronamaatregelen.

Het ondernemersvertrouwen aan het begin van het vierde kwartaal 2020 is beter dan in de twee voorgaande kwartalen. In het tweede kwartaal lag het vertrouwen onder MKB-ondernemers op het historisch lage niveau van -31,2. In het derde kwartaal verbeterde dit naar -15,3 en in het vierde kwartaal naar -5,1. Het vertrouwen bij bedrijven tot 50 werkzame personen ligt daar iets onder en verbetert van -18,0 in het derde kwartaal naar -7,7 in het vierde kwartaal.

MKB-ondernemersvertrouwen het laagst in de horeca

In het vierde kwartaal van 2020 zijn enkel de MKB-sectoren bouwnijverheid en handel positief gestemd. In de overige sectoren is het vertrouwen negatief. Dit is een verbetering ten opzichte van het derde kwartaal toen in alle sectoren het vertrouwen van MKB-ondernemers negatief was.

Het positieve MKB-ondernemersvertrouwen in de bouwnijverheid en handel komt door het middenbedrijf. Het vertrouwen bij bedrijven tot 50 werkzame personen is in de bouwnijverheid en handel nog wel negatief.

Het MKB-ondernemersvertrouwen is net als in het derde kwartaal het laagst in de horeca. In het vierde kwartaal 2020 is dat -32,1. In het derde kwartaal was dit nog -51,1.Vooral een sterk verbeterde omzetrealisatie en economisch klimaat liggen hieraan ten grondslag. Een meerderheid van de ondernemers verwacht echter voor het vierde kwartaal een omzetdaling.

Samenstelling ondernemersvertrouwen

Het MKB-ondernemersvertrouwen geeft de stemming van Nederlandse MKB-ondernemers weer. Per bedrijfstak wordt het ondernemersvertrouwen samengesteld op basis van vragen over recente ontwikkelingen en verwachtingen van de ondernemers zoals bijvoorbeeld de omzetontwikkeling. Deze vragen worden gesteld in de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

Het ondernemersvertrouwen Nederland wordt vervolgens samengesteld uit een gewogen gemiddelde van het vertrouwen per bedrijfstak. Het ondernemersvertrouwen geeft een indicatie van de richting waarin de Nederlandse economie zich naar verwachting zal ontwikkelen.

De nieuwste resultaten van de Conjunctuur Enquête Nederland voor het MKB zijn beschikbaar in MKB-StatLine, net als het MKB-Ondernemersvertrouwen.