Presentatie Jaarbericht 2016

Wendbaar en weerbaar in een nieuwe marktdynamiek. Het Nederlands comité voor Ondernemerschap en Financiering presenteert vandaag het MKB Jaarbericht 2016. Koningin Máxima is ook aanwezig in haar hoedanigheid van lid van het Comité. De presentatie vindt plaats in Voorschoten op de Dag van de ondernemer.

Download: Staat van het MKB jaarbericht 2016

In het jaarbericht zijn nieuwe cijfers van het CBS over het midden- en kleinbedrijf opgenomen, het verhaal achter deze cijfers en de ontwikkelingen binnen het MKB. Ook geeft het jaarbericht inzicht in de uitdagingen waar ondernemers voor staan. Het centrale thema is de vraag wat er nodig is om een succesvolle ondernemer te worden en te blijven in een omgeving die snel verandert. Het jaarbericht vloeit voort uit het in 2015 gelanceerde initiatief van het Comité, de ‘Staat van het MKB’. Doel is om op structurele basis inzicht te krijgen in de stand van zaken van het midden- en kleinbedrijf in Nederland.

Het jaarbericht wordt gepresenteerd door de voorzitter van het Comité, de heer Harold Goddijn, en aansluitend aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken. Dit vindt plaats bij slagerij Van Eijk in Voorschoten. Het familiebedrijf kenmerkt zich door vernieuwend ondernemerschap en laat zien hoe zij de afgelopen jaren heeft ingespeeld op veranderingen in de markt. Door te moderniseren is het bedrijf er in geslaagd om naast het vaste klantenbestand ook nieuwe klanten aan te trekken. Hiermee onderstrepen zij de boodschap uit het jaarbericht in de praktijk.