Sterke verbetering ondernemersvertrouwen MKB 1e kwartaal

MKB-ondernemers zijn 2017 vol vertrouwen begonnen. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, verbeterde in het eerste kwartaal sterk en kwam voor het midden- en kleinbedrijf uit op 13,0. Hiermee ligt de indicator 4 punten hoger dan eind 2016.

Het ondernemersvertrouwen in het gehele bedrijfsleven is met 14,7 nog hoger dan in het MKB. Binnen het MKB zijn er nauwelijks verschillen tussen het middenbedrijf en het kleinbedrijf.

Ondernemersvertrouwen-MKB-kleinbedrijf-en-totaal-bedrijfsleven-17-02-15

Meer vertrouwen in alle sectoren

In alle sectoren binnen het MKB verbeterde het ondernemersvertrouwen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2016. In de sector verhuur van en handel in onroerend goed, is het ondernemersvertrouwen het hoogst met een waarde van 21,4. In deze sector is het vertrouwen 8,5 punt hoger dan drie maanden geleden. Ook in de zakelijke dienstverlening stijgt het ondernemersvertrouwen sterk. Het vertrouwen in deze sectornam met 8,4 punt toe tot 16,5. MKB-bedrijven in de bouw zijn met een vertrouwen van 20,5 duidelijk bovengemiddeld optimistisch. In 2016 was bij deze groep bedrijven een gestage toename van het ondernemersvertrouwen te zien.

In de industrie en in de sector vervoer en opslag zijn ondernemers ook optimistisch, zij het dat het vertrouwen in deze sectoren lager ligt dan gemiddeld. Het ondernemersvertrouwen van MKB-bedrijven in de industrie is 4,4. In de sector vervoer en opslag komt het ondernemersvertrouwen uit op 6,6. Voor beide sectoren geldt dat ook hier het sentiment beter is dan drie maanden geleden.

Ondernemersvertrouwen-MKB-per-sector-17-02-15

Samenstelling ondernemersvertrouwen

Het MKB-ondernemersvertrouwen geeft de stemming van Nederlandse MKB-ondernemers weer. Per bedrijfstak wordt het ondernemersvertrouwen samengesteld op basis van vragen over recente ontwikkelingen en verwachtingen van de ondernemers zoals bijvoorbeeld de omzetontwikkeling. Deze vragen worden gesteld in de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

Het ondernemersvertrouwen Nederland wordt vervolgens samengesteld uit een gewogen gemiddelde van het vertrouwen per bedrijfstak. Het ondernemersvertrouwen geeft een indicatie van de richting waarin de Nederlandse economie zich naar verwachting zal ontwikkelen.

De nieuwste resultaten van de COEN zijn beschikbaar in MKB-StatLine.

Links:

MKB StatLine – Conjunctuurenquête MKB

MKB StatLine – Ondernemersvertrouwen MKB

COEN-rapport totaal bedrijfsleven – Ondernemersplein