Toename investeringen MKB in 2015

Het MKB investeerde in 2015 voor 26 miljard euro in materiële vaste activa. Dit is een toename van 12 procent ten opzichte van 2014. De investeringen van het MKB bedroegen daarmee 52 procent van de investeringen van de totale business economy. Dit blijkt uit cijfers gepubliceerd door staatvanhetmkb.nl op MKB-StatLine.

Het MKB investeerde in 2015 vooral meer in vervoermiddelen, computerapparatuur en (grond-,water- en wegen)bouwkundige werken. Alleen de investering in bedrijfsgebouwen was in 2015 lager dan een jaar eerder.

Binnen de sector verhuur van roerende goederen (zoals auto’s en machines) werd het meest geïnvesteerd. Op plaats twee en drie volgen de sectoren verhuur en handel van onroerend goed en energiebedrijven. In beide sectoren vielen de investeringen lager uit dan een jaar eerder.

Investeringen MKB 2015 naar sector en grootte