Groot deel handelsoverschot diensten door zelfstandig MKB

Binnen de internationale handel in diensten speelt het zelfstandig MKB een belangrijke rol. Omdat het mkb meer exporteert dan importeert, heeft het een aandeel van ruim 38 procent in het handelsoverschot. Dat meldt het CBS in de nieuwste internationaliseringsmonitor.

Bedrijven uit het zelfstandig mkb vormen een grote meerderheid bij zowel de importeurs als de exporteurs van diensten. Gelet op de waarde van de import en export neemt het zelfstandige MKB echter een bescheiden deel van de handelswaarde voor haar rekening: 12 procent van de 73,7 miljard euro aan import en 19 procent van de 98,7 miljard euro aan export van diensten. Vooral de bedrijven onder buitenlandse zeggenschap zijn verantwoordelijk voor de handel in diensten: het grootste deel van zowel de import als de export wordt gedaan door deze groep.

Omdat het zelfstandig MKB meer diensten exporteert dan importeert, komt ruim 38 procent van het handelsoverschot uit diensten van het zelfstandig mkb. Bedrijven onder Nederlandse zeggenschap zijn verantwoordelijk voor 39 procent van het handelsoverschot. Het resterende deel komt voor rekening van bedrijven in buitenlandse handen.

 

Bij de afbakening van het zelfstandig MKB worden bedrijven uitgesloten die onderdeel zijn van een Nederlands concern met meer dan 250 werkzame personen of die onder buitenlandse zeggenschap vallen. Hieronder is de afbakening gevisualiseerd.

Lees meer over de dienstenhandel in het artikel “Kleine groep bedrijven domineert dienstenhandel” op CBS.nl.

Internationaliseringsmonitor