Toename opheffingen en oprichtingen in derde kwartaal 2022

In het derde kwartaal van 2022 werden bijna 28 duizend mkb-bedrijven opgeheven. Daarmee bleef het aantal opheffingen ongeveer gelijk met het voorgaande kwartaal. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar is het aantal opheffingen met 50 procent toegenomen. In mindere mate nam ook het aantal oprichtingen in het derde kwartaal 2022 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar toe tot 61 duizend. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op de Staat van het mkb*.

  • Het merendeel van de oprichtingen en opheffingen bestond uit bedrijven met 1 werkzame persoon. Van het totale aantal oprichtingen was dat 93 procent. Van het totale aantal opheffingen was 85 procent een bedrijf met 1 werkzame persoon
  • De meeste oprichtingen in het mkb betroffen bedrijven in de bedrijfstak specialistische zakelijke dienstverlening (ruim 10 duizend). Ook in de bouwnijverheid werden er in het derde kwartaal 2022 relatief veel bedrijven opgericht (ongeveer 8 duizend).
  • In de bedrijfstak specialistische zakelijke diensten vonden de meeste opheffingen plaats (ruim 5 duizend). Dit is 46 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In het derde kwartaal van 2020 werden er binnen de specialistische zakelijke diensten nog een recordaantal bedrijven opgeheven, namelijk 9840.

*op basis van voorlopige cijfers

Bekijk hier de cijfers over de oprichtingen en opheffingen in het mkb.