Toename opheffingen en oprichtingen in derde kwartaal 2023

In het derde kwartaal van 2023 werden ruim 28 duizend mkb-bedrijven opgeheven. Daarmee is het aantal opheffingen met bijna 16 procent toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal oprichting van mkb-bedrijven is in het derde kwartaal van 2023 met 6 procent toegenomen tot bijna 63 duizend ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op de Staat van het mkb*.

  • Met iets meer dan 6 duizend vonden de meeste opheffingen plaats in de specialistische zakelijke diensten. Het aantal opheffingen nam in die bedrijfstak toe met iets meer dan 28 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De grootste relatieve stijging vond plaats bij de bouwnijverheid waar het aantal opheffingen met 32 procent is toegenomen.
  • Met ruim 11 duizend vonden ook de meeste oprichtingen plaats in de specialistische zakelijke diensten. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder nam het aantal oprichtingen daar met iets meer dan 10 procent toe. De grootste toename van het aantal oprichtingen vond plaats bij de handel waar het aantal oprichten met iets meer dan 28 procent is toegenomen.
  • Bij de verhuur en handel van onroerend goed, de gezondheids- en welzijnszorg en de landbouw, bosbouw en visserij nam het aantal oprichten juist af ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Bij de opheffingen zat alleen een lichte daling bij de verhuur en handel van onroerend goed en de handel.

*op basis van voorlopige cijfers

 

Bekijk hier de cijfers over de oprichtingen en opheffingen in het mkb.