Totale omzet bedrijven groeit met ruim 7 procent naar 1534 miljard euro

In 2017 hebben in Nederland gevestigde bedrijven in het niet-financiële bedrijfsleven 1534 miljard euro omgezet, 7,2 procent meer dan in 2016. In de totale bedrijvenomzet had het MKB een aandeel van 63 procent, bijna 967 miljard euro. Dit blijkt uit vandaag verschenen cijfers van het CBS voor De Staat van het MKB. De cijfers zijn afkomstig uit de Productiestatistieken, die jaarlijks over de diverse bedrijfstakken worden samengesteld.

Hoogste omzetgroei bij middenbedrijf

Het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) dat in 2017 29,2 procent van de omzet realiseerde, zag zijn omzet in vergelijking met 2016 met 8,1 procent het meest toenemen. Bij het kleinbedrijf (tot 50 werkzame personen) goed voor een omzetaandeel van 33,8 procent, steeg de omzet vergeleken met 2016 met 7,1 procent. De kleinste omzetgroei (+6,7 procent) realiseerde het grootbedrijf (250 en meer werkzame personen), dat in 2017 wel het grootste omzetaandeel had: 37 procent.

Ontwikkeling toegevoegde waarde blijft achter bij omzetgroei

De totale toegevoegde waarde die het niet-financiële bedrijfsleven in 2017 genereerde, steeg vergeleken met 2016 minder dan de omzet. De totale toegevoegde waarde steeg in 2017 met 4,9 procent naar 362,9 miljard euro. Ruim 39 procent van de totale toegevoegde waarde was voor rekening van het kleinbedrijf, 23,6 procent voor het middenbedrijf en 37,3 procent voor het grootbedrijf.

Bij het kleinbedrijf steeg de toegevoegde waarde in 2017 met 6,0 procent het hardst. De laagste groei van de toegevoegde waarde realiseerde het grootbedrijf (+4,2 procent).

Bekijk alle cijfers op MKB StatLine

Meer dan helft personen werkzaam in kleinbedrijf

In 2017 waren in totaal bijna 6,2 miljoen personen in het niet-financiële bedrijfsleven werkzaam, in volume goed voor 4,7 miljoen voltijdsequivalenten. Bijna 53 procent (3,3 miljoen werkzame personen) was werkzaam bij het kleinbedrijf, 18,3 procent (1,1 miljoen wp) bij het middenbedrijf en 29,0 procent (1,8 miljoen wp) bij het grootbedrijf.

Hoogste omzetaandeel kleinbedrijf bij horeca

In de horeca en de bouw werd in 2017 meer dan de helft van de omzet gerealiseerd door het kleinbedrijf. In de horeca liep 65,5 procent van de omzet via het kleinbedrijf en in de bouw 51,2 procent. In de auto- en motorbranche bedroeg het omzetaandeel van het kleinbedrijf 42,3 procent. Een belangrijke rol voor het middenbedrijf was er in 2017 in de groothandel: bijna 40 procent van de omzet ging hier via het middenbedrijf. Omvangrijke bedrijfstakken waar het grootbedrijf in 2017 het grootste omzetaandeel had zijn:
– Industrie (60,1 procent)
– Detailhandel (47,9 procent)
– Informatie en communicatie (47,1 procent)
– Verhuur en overige zakelijke dienstverlening (47,1 procent)
– Vervoer en opslag (43,6 procent).