Update cijfers omzetstijgers en -dalers

Op MKB-Statline zijn nieuwe cijfers over het aantal bedrijven met een stijgende en dalende omzet gepubliceerd. Deze zijn nu bijgewerkt tot en met het derde kwartaal van 2018. De cijfers geven aan bij welk percentage van de ondernemers de omzet is gestegen, danwel gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar. Er kan worden ingezoomd op verschillende grootteklassen en branches binnen het MKB.

Enkele opvallende branches hierin zijn de vervoer en opslag, de bouwnijverheid en de horeca. In de branche vervoer en opslag is bij 56 procent van de bedrijven de omzet toegenomen. Daartegenover staat 42 procent van de ondernemingen waar de omzet is afgenomen. Het verschil tussen stijgers en daler is hier dus 14 procentpunt. In het tweede kwartaal van 2018 was dit verschil in de branche vervoer en opslag met 16 procentpunt nog groter. Ook in de bouwnijverheid is dit verschil groot met eveneens 56 procent van de bedrijven waarbij de omzet toenam tegenover 43 procent van de ondernemingen met een krimpende omzet. Ook in de horeca is het verschil tussen omzetstijgers en –dalers groot. Bij 55 procent van de horecaondernemingen nam de omzet toe, terwijl deze bij 42 procent afnam.

Zie MKB StatLine voor meer cijfers over dit onderwerp.