Twintig procent meer vacatures in het MKB

Aan het eind van het derde kwartaal dit jaar stonden er 142 duizend vacatures open in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Dat was 55 procent van alle openstaande vacatures op dat moment in Nederland. Het aantal openstaande vacatures in het MKB is ruim 20 procent hoger dan eind derde kwartaal 2017. Dit meldt het CBS in De Staat van het MKB.

Bij het grootbedrijf (250 of meer werkzame personen) stonden in het derde kwartaal 2018 ruim 116 duizend vacatures open, 26,3 procent meer dan een jaar eerder. In het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) nam het aantal openstaande vacatures met bijna een kwart toe tot bijna 48 duizend eind derde kwartaal. In het kleinbedrijf (minder dan vijftig werkzame personen) stonden aan het einde van het derde kwartaal ruim 94 duizend vacatures open, waarvan 48 duizend bij de kleinste bedrijven (tot tien werkzame personen). Het aantal vacatures bij deze microbedrijven steeg met bijna 12 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2017.

Hiermee kwam het totaal aantal openstaande vacatures in Nederland aan het einde van het derde  kwartaal uit op ruim 258 duizend, 48 duizend meer dan het derde kwartaal van vorig jaar.

Aantal vacatures groeit het hardst in de industrie

De industrie was in het derde kwartaal de bedrijfstak met de grootste vacaturegroei. Eind derde kwartaal stonden hier ruim 22 duizend vacatures open, bijna 29 procent meer dan eind derde kwartaal 2017. De stijging was net iets groter dan die in de bouw (+27,3 procent), waar eind derde kwartaal ruim 16 duizend vacatures open stonden. Binnen de industrie gaf het kleinbedrijf  in het derde kwartaal de grootste vacaturegroei te zien (+33,3 procent). Koploper wat betreft de groei van het aantal vacatures in het derde kwartaal was het grootbedrijf in de bouw waar het aantal vacatures met bijna 45 procent steeg.

Bekijk de nieuwste cijfers op MKB StatLine