Update cijfers omzetstijgers en -dalers

Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar in de tabel omzetstijgers en -dalers op MKB Statline. De cijfers voor het vierde kwartaal van 2016 zijn toegevoegd.

Deze tabel geeft weer voor welk percentage van de ondernemingen de omzet is gestegen en voor welk deel van de bedrijven de omzet is gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De cijfers zijn uit te splitsen naar sector en bedrijfsgrootte. De tabel wordt ieder kwartaal geupdated.

Bekijk hier de nieuwste cijfers over stijgers en dalers