Kleinbedrijf groothandel in aantal afgenomen

Begin 2017 waren er ruim 1800 kleine groothandelsbedrijven minder dan begin 2016. Het kleinbedrijf in de groothandel (bedrijven tot 50 werkzame personen) nam in die periode met 2,3 procent af tot ruim 76 duizend. Het aantal bedrijven in het midden- en grootbedrijf van de groothandel steeg wel van begin 2016 tot begin 2017 met respectievelijk 2,4 en 3,3 procent. Dit blijkt uit recente gegevens van het CBS.

De daling van het kleinbedrijf komt geheel van de kleinste groothandelsbedrijven. Ruim de helft is voor rekening van de bedrijven met 1 werkzame persoon: begin 2017 waren er bijna duizend minder (-2,0 procent) dan begin 2016. Bedrijven met 2 werkzame personen daalden in aantal met 630 (6,5 procent) en bedrijven met 3 tot 5 werkzame personen met 260 (-3,9 procent).

Ruim 98 procent van de bedrijven in de groothandel behoort tot het kleinbedrijf. Middelgrote bedrijven (bedrijven van 50 tot 250 werkzame personen) maken begin 2017 1,6 procent van het aantal groothandelsbedrijven uit, terwijl 0,2 procent tot het grootbedrijf (bedrijven met 250 of meer werkzame personen) wordt gerekend. In totaal telde de groothandel begin 2017 77660 bedrijven, bijna 49 duizend (62,8 procent) had 1 werkzame persoon.

Link naar MKB-statlinetabel