Vacatures MKB in één jaar met 33 procent gestegen

Aan het eind van het derde kwartaal stonden er 118 duizend vacatures open in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Dat is meer dan de helft van alle openstaande vacatures (56 procent) in Nederland. Het aantal openstaande vacatures in het MKB is 33 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit meldt het CBS in De Staat van het MKB.

Bij het grootbedrijf (meer dan 250 werkzame personen) stonden in het derde kwartaal van 2017 ruim 92 duizend vacatures open, bijna 31 procent meer dan een jaar eerder. In het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) nam het aantal openstaande vacatures met 32 procent toe tot 38 duizend eind september. In het kleinbedrijf (minder dan vijftig werkzame personen) stonden aan het einde van het derde kwartaal bijna 80 duizend vacatures open, waarvan 43 duizend bij de kleinste bedrijven (tot tien werkzame personen). Het aantal vacatures bij deze microbedrijven steeg met 37 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2016.

Het totaal aantal openstaande vacatures in Nederland kwam aan het einde van het derde kwartaal uit op 210 duizend, drie duizend minder dan het tweede kwartaal van 2017 (dit betreft niet seizoen-gecorrigeerde cijfers).

Vacaturegroei van 95 procent bij kleine bouwbedrijven

Ondanks de afname op totaalniveau (in het MKB -2 procent) zijn er ook bedrijfstakken die meer openstaande vacatures hebben dan in het vorige kwartaal. Deze toename is het hoogst in de bouw, 16 procent. Ten opzichte van een jaar geleden is deze toename zelfs bijna 80 procent. De sterkste groei vindt plaats bij de kleine bedrijven, met een toename van bijna 2 duizend vacatures in een jaar (95 procent).

Bezien naar samengestelde bedrijfstakken nam het aantal vacatures in de cultuur, recreatie, overige diensten met 49 procent het meest toe, gevolgd door nijverheid en energie (inclusief de bouw) met een toename van 45 procent.

Vacatures in MKB-StatLine