Vaker omzetstijging bij grotere MKB-bedrijven

Bij grotere MKB-bedrijven stijgen omzetten over het algemeen vaker dan bij kleinere MKB-bedrijven. Dat blijkt uit de cijfers over omzetstijgers en –dalers die vandaag door het CBS op MKB-Statline zijn gepubliceerd.

Bekijk hier de nieuwe cijfers over stijgers en dalers

In de industrie steeg de omzet in het derde kwartaal bij meer dan 6 op de 10 bedrijven groter dan 10 werkzame personen. Van de bedrijven kleiner dan 10 werkzame personen zag 53 procent zijn omzet in het derde kwartaal groeien ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar.

Een zelfde patroon waarbij bedrijven met meer dan 10 werkzame personen vaker een omzetgroei realiseren dan bedrijven met minder dan 10 werkzame personen, komt in de meeste sectoren voor. Een uitzondering hierop vormt de sector vervoer en opslag. In die sector ligt de scheidslijn rond de 50 werkzame personen. In de sector informatie en communicatie is het aantal omzetstijgers in de categorie 10 tot 50 werkzame personen lager dan in andere grootteklassen.

Meer details over het aantal omzetstijgers en –dalers zijn beschikbaar op MKB-Statline. De tabel geeft weer voor welk percentage van de ondernemingen de omzet is gestegen en voor welk deel van de bedrijven de omzet is gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De cijfers zijn uit te splitsen naar sector en bedrijfsgrootte. De tabel wordt ieder kwartaal geupdated.