Vacatures in het MKB nemen toe, vooral in de bouw

In Nederland stonden aan het eind van het eerste kwartaal in 2017 189 duizend vacatures open, 107 duizend hiervan waren in het midden- en kleinbedrijf. Het aantal openstaande vacatures in het midden- en kleinbedrijf is hiermee 23 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dit meldt het CBS in De Staat van het MKB.

In het kleinbedrijf (minder dan vijftig werkzame personen) stonden aan het einde van het eerste kwartaal ruim 70 duizend vacatures open, waarvan ruim 36 duizend bij de kleinste bedrijven (tot tien werkzame personen). Het aantal vacatures bij deze microbedrijven steeg met 21 procent ten opzichte van het eerst kwartaal van 2016. Het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) had begin 2017 ruim 35 duizend vacatures open staan, 27 procent meer dan begin 2016.

Bij de bedrijven in het grootbedrijf (meer dan 250 werkzame personen) stonden begin 2017 bijna 83 duizend vacatures open, ruim 21 procent meer dan een jaar eerder. Hiermee kwam het totaal aantal openstaande vacatures in Nederland aan het einde van het eerste kwartaal uit op 189 duizend.

Grootste toename MKB-vacatures in bouw

De openstaande vacatures in het MKB (tot 250 werkzame personen) zijn in het eerste kwartaal van 2017 met 21 duizend toegenomen ten opzicht van hetzelfde kwartaal in 2016.

De grootste toename van openstaande MKB-vacatures is er in de bouw (4 duizend meer). De groei is hier het grootst bij microbedrijven, waar er zelfs sprake is van een verdubbeling van het aantal openstaande vacatures (ruim duizend meer). Voor het totale MKB in de bouw kwam de vacaturegroei uit op 73 procent.

Bezien naar samengestelde bedrijfstakken nam het aantal vacatures in de nijverheid en energie (inclusief de bouw) met 41 procent het meest toe, gevolgd door handel, vervoer en horeca met een toename van 36 procent.