Website Staat van het MKB vernieuwd

De website Staat van het MKB is vernieuwd en daardoor aantrekkelijker en overzichtelijker geworden. De site start nu met de MKBarometer. Die geeft in één oogopslag weer wat de stand van zaken is in het mkb. Het is een interactieve tool, waarmee je ook in de tijd terug kunt. Vanaf de homepage ben je ook maar één klik verwijderd van mkb-relevante datasets, tabellen (MKB StatLine) en actuele artikelen die de laatste ontwikkelingen in het mkb beschrijven.

Ook is het conjunctuurdashboard ontwikkeld. Deze gaat verder en dieper dan de MKBarometer. Dit dashboard toont de staat van het mkb aan de hand van de MKBarometer, de MKB-conjunctuurklok en een visualisatie van de ontwikkeling van twaalf belangrijke conjunctuurindicatoren, die aan de basis staan van de MKBarometer.

De vernieuwing van de website gaat vooraf aan de presentatie van het nieuwe Jaarbericht Staat van het MKB 2019, de analyse en duiding van de meest recente data. Op 8 oktober om 18.00 uur biedt het Comité voor Ondernemerschap het nieuwe jaarbericht aan de staatssecretaris Mona Keijzer van EZK aan.