Economisch beeld MKB duidelijk verslechterd

Het economisch beeld van het MKB is in het derde kwartaal van dit jaar in vergelijking met het tweede kwartaal duidelijk verslechterd. Stond in het tweede kwartaal nog de helft van de twaalf indicatoren van de conjunctuurklok in het groene kwadrant, begin derde kwartaal was dit nog maar bij een derde het geval. Alle zes verwachtingsindicatoren en drie reële indicatoren namen af en staan nu in het oranje kwadrant.

Indicatoren die zich in het oranje of groene kwadrant bevinden hebben een ontwikkeling boven hun trendniveau waarbij groen vergeleken met het vorige kwartaal wijst op een toename en oranje op een afname van de indicator.

Laat de MKB-klok zelf lopen of filter op indicatoren

Stemmingsindicatoren conjunctuurklok volledig oranje gekleurd

Alle zes stemmingsindicatoren in de MKB-conjunctuurklok lieten begin derde kwartaal een daling zien en staan daardoor in het oranje kwadrant. Begin tweede kwartaal waren er nog twee stemmingsindicatoren die verbeterden en daardoor groen gekleurd waren (door MKB-ondernemers verwachte exportontwikkeling en het MKB-ondernemersvertrouwen). Stemmingsindicatoren die na een afname in het tweede kwartaal ook in het derde kwartaal verslechterden zijn de MKB-vacature-indicator, de verwachte economische ontwikkeling, het financiële vertrouwen onder MKB’ers en de onder consumenten gemeten consumptie-indicator.

Helft van de zes reële indicatoren afgenomen

De helft van de zes reële conjunctuurindicatoren in de MKB-conjunctuurklok is in het derde kwartaal verslechterd en staat daardoor in het oranje kwadrant. Zo verslechterde de omzetontwikkeling van het MKB, waren er meer faillissementen en minder vacatures, terwijl het BBP zich wel positief ontwikkelde evenals de binnenlandse consumptie en de aankopen van duurzame goederen.

MKB-klok toegelicht

De MKB-conjunctuurklok is door het CBS ontwikkeld in het kader van het programma De Staat van het MKB in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Begin mei 2017 werd de MKB-conjunctuurklok voor het eerst gepubliceerd. De update voor het vierde kwartaal van 2019 wordt begin december 2019 verwacht.