Zeer sterke daling ondernemersvertrouwen MKB

Door de coronacrisis is het MKB-ondernemersvertrouwen sterk en abrupt gedaald van +7 in het eerste kwartaal van 2020 naar -31,3 in het tweede kwartaal. In alle sectoren zijn MKB-ondernemers negatief gestemd. In de horeca en vervoer en opslag was het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, het laagst.

Het ondernemersvertrouwen was in het tweede kwartaal 2020 voor het hele bedrijfsleven -37,2. Het verschil met het MKB komt dus voort uit minder optimistische sentimenten in het grootbedrijf. Het vertrouwen bij bedrijven tot 50 werkzame personen is met -32,8 iets kleiner dan in het hele MKB.

MKB-ondernemersvertrouwen het laagst in de horeca en vervoer en opslag

In het eerste kwartaal van 2020 waren enkel de MKB-sectoren horeca en vervoer en opslag negatief gestemd en was het vertrouwen in de overige sectoren nog positief. In het tweede kwartaal 2020 is in alle sectoren het vertrouwen van MKB-ondernemers sterk gedaald en negatief geworden.

Het MKB-ondernemersvertrouwen is het laagst in de horeca en vervoer en opslag. In beide sectoren was het vertrouwen in het eerste kwartaal -2,1. In het tweede kwartaal 2020 is dat verder gedaald naar -86,4 voor horeca en -46,7 voor vervoer en opslag.

De horeca is daarmee de sector met de sterkste daling van het MKB-vertrouwen (daling van ruim 84 punten), gevolgd door de zakelijke dienstverlening met een daling van ruim 50 punten. In het eerste kwartaal behoorde de zakelijke dienstverlening samen met de bouwnijverheid nog tot de twee sectoren waar MKB-ondernemers het meest positief waren. De bouwnijverheid is in het tweede kwartaal 2020 de minst negatief gestemde sector (-9,8).

Samenstelling ondernemersvertrouwen

Het MKB-ondernemersvertrouwen geeft de stemming van Nederlandse MKB-ondernemers weer. Per bedrijfstak wordt het ondernemersvertrouwen samengesteld op basis van vragen over recente ontwikkelingen en verwachtingen van de ondernemers zoals bijvoorbeeld de omzetontwikkeling. Deze vragen worden gesteld in de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

Het ondernemersvertrouwen Nederland wordt vervolgens samengesteld uit een gewogen gemiddelde van het vertrouwen per bedrijfstak. Het ondernemersvertrouwen geeft een indicatie van de richting waarin de Nederlandse economie zich naar verwachting zal ontwikkelen.

De nieuwste resultaten van de Conjunctuurenquête Nederland voor het MKB zijn beschikbaar in MKB-StatLine, net als het MKB-Ondernemersvertrouwen.