Zelfstandig MKB vooral indirect van belang voor export

Bijna de helft van de Nederlandse exportverdiensten wordt door het zelfstandig MKB verdiend. In 2012 verdiende het zelfstandig MKB 73 miljard euro aan de export. Daarvan wordt 55 procent verdiend aan indirecte export. Dit blijkt uit onderzoek van CBS.

Eerder berichtte Staat van het MKB dat het zelfstandig midden- en kleinbedrijf ruim een kwart van de goederenexport voor zijn rekening nam in 2015. Hierbij gaat het alleen om de directe export, die het MKB zelf over de grens afzet.

Het zelfstandig MKB is onderdeel van het gehele MKB. Het gaat om bedrijven die geen onderdeel uitmaken van een groot moederconcern en niet in buitenlandse handen zijn. De verschillen worden toegelicht in deze infographic.