CBS open data gebruikersbijeenkomst

CBS organiseert een open data gebruikersbijeenkomst voor App bouwers, ontwikkelaars en belangstellenden. Sinds juli 2014 stelt het CBS alle tabellen in StatLine beschikbaar als Open Data in de vorm van datasets. Deze datasets worden ontsloten via het CBS dataportaal en zijn te bekijken via de StatLine App.

Ook de CBS-data op De Staat van het MKB zijn als open data beschikbaar.

Op het programma staat onder andere:
•Stand van zaken Open Data CBS en toekomstige ontwikkelingen.
•Praktijkervaringen van gebruikers (waaronder toepassingen voor Staat van het MKB)
•Discussie en uitwisseling van ervaringen met Open Data: wat kan beter?

Een definitieve agenda volgt nog.

Heb je interesse in of wil je meepraten over Open Data? Meld je dan nu aan.