Diversiteit MKB beter in beeld

Om de diversiteit binnen het MKB te tonen, heeft CBS in opdracht van het ministerie van Economische Zaken subgroepen binnen het MKB onderscheiden. Binnen MKB-StatLine waren al subgroepen te onderscheiden op basis van bedrijfstak en bedrijfsgrootte. Nu bevat MKB-StatLine ook gegevens over het MKB naar leeftijd van het bedrijf en naar de mate van groei dan wel krimp van het bedrijf. Daarnaast heeft CBS meer cijfers over deze subgroepen op basis van bedrijfstak, bedrijfsgrootte, leeftijd en groei en krimp van het bedrijf berekend, die nog niet (volledig) in MKB-StatLine beschikbaar zijn. Deze zullen op termijn ook toegevoegd worden aan MKB-StatLine en zijn voorlopig hier te downloaden.