Jaarbericht 2016

Wendbaar en weerbaar in een nieuwe marktdynamiek. Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering presenteert het Staat van het MKB jaarbericht 2016.

Download: Staat van het MKB jaarbericht 2016

De Nederlandse middelgrote en kleine bedrijven vormen samen de banenmotor van Nederland. Het jaarbericht gaat in op de Staat van het MKB en benadrukt daarbinnen de verschillende rollen van verschillende groepen: van de zzp’er tot de scale-up, van de starter tot het gevestigd MKB. Ook wordt ingegaan op de uitdagingen waar het MKB voor staat. Er is een nieuwe marktdynamiek die andere eisen aan de ondernemer en zijn omgeving stelt.

Op initiatief van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering hebben CBS en het Ministerie van Economische Zaken samengewerkt aan de totstandkoming van dit jaarbericht. CBS heeft hiervoor nieuwe databronnen en methodes ingezet. Dat heeft tot geheel nieuwe inzichten geleid die het fundament vormen van dit jaarbericht. Deze zijn gecombineerd met de inzichten vanuit een gespreksronde met meer dan 50 betrokken partijen.

Door deze combinatie van bronnen levert het jaarbericht niet alleen nieuwe facts en figures over het MKB, maar vertelt het ook het verhaal achter de cijfers, zodat het inspiratie biedt voor ondernemers en beleidsmakers.