Kernpublicatie De Staat van het MKB 2015

Samen met de lancering van de website staatvanhetmkb.nl verscheen de kernpublicatie ‘De Staat van het mkb 2015’ op 23 november. CBS beschrijft daarin, op basis van de op dat moment beschikbare data, de staat van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering stelt CBS cijfers samen, specifiek over bedrijven met minder dan 250 werkzame personen: het MKB. Deze cijfers zijn de voornaamste bron voor ‘De staat van het mkb 2015’ en worden aangevuld met ander relevant (nationaal en internationaal) cijfermateriaal.

De CBS-dataset over het MKB, die tevens via MKB-StatLine voor iedereen toegankelijk is, is de basis voor verder verdiepend onderzoek over het MKB. Onderzoeksbureau Panteia schreef ook mee aan de kernpublicatie en gaat in hoofdstuk 6 in op een nieuwe typologie voor het MKB.

Download: De staat van het mkb 2015 (2,7 MB)

Web-pdf met links naar de achterliggende data

De staat van het mkb 2015 benadert het MKB vanuit verschillende thema’s die hieronder worden toegelicht. Het is echter lastig om te spreken over ‘het’ MKB, want het is zeer divers: zzp’ers hebben heel andere ideeën over waar ze heen willen en hoe groot ze willen worden dan bedrijven met meer dan 200 man in dienst. Toch kunnen ze beiden tot het MKB gerekend worden. Verdere uitsplitsingen zijn dus nodig. In de kernpublicatie wordt een eerste aanzet gedaan door in te gaan op verschillende thema’s. In zo’n publicatie moeten keuzes gemaakt worden wat wel en niet te tonen. Door op de grafieken in de web-pdf te klikken komt de geïnteresseerde lezer uit in de brontabel in MKB-StatLine. Hier kan hij of zij zelf andere analyses en selecties maken.

Thema’s en Factsheets

De staat van het mkb 2015 belicht het MKB vanuit het oogpunt van het economisch belang. Er wordt een uitstapje gemaakt naar ooster- en zuiderburen om ons MKB in internationaal perspectief te bezien. De mannen en vrouwen achter het bedrijf krijgen een gezicht bij thema De Ondernemer en bij Dynamiek wordt gekeken naar starters, groeiers en andere ontwikkelingen. Er wordt ook nog een blik op de toekomst geworpen, door te kijken naar verwachtingen van ondernemers, investeringen en hoe het MKB er financieel voorstaat.

Naast de themadashboards op deze site en de kernpublicatie ontwikkelde CBS in opdracht van het Ministerie van Economische zaken ook factsheets: elementen uit De Staat van het MKB 2015 per thema in een afdrukbaar overzicht geplaatst. Hieronder zijn de 5 factsheets afzonderlijk of als set te downloaden.

factsheet-belang

factsheet-internationaal

factsheet-ondernemer

factsheet-dynamiek

factsheet-toekomst

Download: alle factsheets in één pdf (0,4 MB)