MKB banenmotor van Europa

Het MKB was in Europa goed voor meer dan 70% van de banengroei bij het bedrijfsleven in 2014. Daarmee lijkt de banenmotor weer op gang te komen. Ook de verwachtingen voor 2015 en 2016 zijn positief. Binnen de EU neemt de werkgelegenheid binnen het mkb naar verwachting jaarlijks met bijna 1% toe. Zo valt te lezen in de op 19 november gepubliceerde SME performance review van de Europese Commissie.

Snel naar de SME performance review

Verschillen binnen het MKB

De EU benadrukt de grote diversiteit van het MKB en constateert ook dat er verschillen tussen groepen MKB-bedrijven zijn. Met name MKB bedrijven in de kennisintensieve dienstverlening doen het goed. Werkgelegenheid bij het MKB in de bouw en in mindere mate de industrie is in Europa nog niet terug op het niveau van voor de crisis. Verschillen zijn er ook tussen landen. In Nederland ligt de werkgelegenheid binnen het MKB nog onder het niveau van voor de crisis. In de ons omringende landen ligt de werkgelegenheid al wel weer hoger.

SBAkaart_0-710x813

Nederlands MKB productief

De arbeidsproductiviteit van Nederlandse MKB-ers is meer dan een derde (36%) hoger dan het EU-gemiddelde en bedraagt jaarlijks circa 56 000 euro per persoon. De handel en kennisintensieve diensten zijn samen goed voor de helft van de totale waarde die het mkb in Nederland toevoegt.

Verdere groei verwacht

De groei van de toegevoegde waarde voor het mkb in Nederland wordt in 2015 en 2016 tezamen geschat op 6,5 procent en de werkgelegenheid binnen het MKB zal vermoedelijk met 2,1 procent stijgen, een netto toename van ruwweg 70 000 banen. In Europa als geheel ligt de groei van de toegevoegde waarde door het mkb met 7,0 procent naar verwachting iets hoger en de groei van de werkgelegenheid iets lager met 1,7 procent.

SBAverwachtingen_0