Economisch beeld MKB in het eerste kwartaal 2023 licht verbeterd

Het economisch beeld van het midden- en kleinbedrijf (mkb) is aan het begin van het eerste kwartaal van 2023 licht verbeterd in vergelijking met het vierde kwartaal van 2022. Daarmee staat de mkb-barometer dit kwartaal op “zonnig”. In totaal lagen acht van de twaalf conjunctuurindicatoren boven de langjarige trend, in het voorgaande kwartaal waren dit er nog zeven. De meeste indicatoren lieten een verbetering zien ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat meldt het CBS op de Staat van het mkb op basis van de nieuwste stand van de mkb-conjunctuurklok.

De mkb-conjunctuurklok toont de stand en het verloop van de conjunctuur voor het mkb. De twaalf conjunctuurindicatoren van het mkb worden onderverdeeld in zes stemmingsindicatoren (gemeten bij de mkb-ondernemers) en zes reële economische indicatoren. Stemmingsindicatoren zijn bijvoorbeeld het financieel vertrouwen en het ondernemersvertrouwen. Reële economische indicatoren zijn onder andere het bbp, de omzet en de vacatures.

Bijna alle stemmingsindicatoren verbeterden

Begin eerste kwartaal van 2023 verbeterden vijf van de zes stemmingsindicatoren. Enkel de indicator over de consumptieontwikkeling daalde ten opzichte van het voorgaande kwartaal, de stemming hierover was opnieuw het meest negatief. De stemmingsindicatoren over het financiële vertrouwen, de exportontwikkeling en het ondernemersvertrouwen stegen en lagen boven de langjarige trend. De stemmingsindicator over de economische ontwikkeling bleef, ondanks de stijging, onder de langjarige trend.

Helft van reële indicatoren verbeterden

De consumptie-gerelateerde indicatoren ontwikkelden zich positief, zo verbeterden het consumptievolume en de aankopen van duurzame goederen. Ook de mkb-omzet liet een verbetering zien aan het begin van het eerste kwartaal van 2023. De indicatoren over de mkb-vacatures en de mkb-faillissementen verslechterden juist. Zo zakte de indicator over mkb-vacatures aan het begin van het eerste kwartaal van 2023 onder de langjarige trend. Ook de indicator over duurzame consumptie lag, ondanks de verbetering ten opzichte van het voorgaande kwartaal, onder de langjarige trend.

Mkb-conjunctuurklok toegelicht

De conjunctuurklok is verdeeld in vier kwadranten. In de bovenste twee kwadranten staan de indicatoren hoger dan hun trendniveau. In de onderste twee kwadranten staan de indicatoren onder hun trendniveau. De twee kwadranten aan de rechterkant geven een verbetering ten opzichte van het voorgaande kwartaal aan. De twee kwadranten aan de linkerkant een verslechtering. Het meest positieve kwadrant (rechtsboven) wordt aangegeven met een zonnetje en het meest negatieve kwadrant (linksonder) met een regenbui. De tussenliggende kwadranten worden aangegeven met een wolk voor de zon.

Bekijk het Conjunctuurdashboard