Afname mkb werkgevers in de periode 2020-2023

In 2023 hebben ruim 151 duizend werkgevers in het midden- en klein bedrijf, hun personeelsbestand zien krimpen ten opzichte van 2020. Ruim 134 duizend mkb-werkgevers, daarentegen, zagen een groei in het aantal werknemers vergeleken met drie jaar geleden. Dit meldt het CBS op Staat van het MKB StatLine.

  • In de bedrijfstakken handel, bouwnijverheid vervoer en opslag, verhuur en handel van onroerend goed en de zakelijke dienstverlening was een vergelijkbare dynamiek te zien, waarbij het aantal mkb-werkgevers met een afname in het personeelsbestand groter was dan het aantal mkb-werkgevers met een toename in het aantal werknemers.
  • Bij ruim 34 duizend mkb-bedrijven in de bedrijfstak handel was er in 2023 sprake van afname in het aantal werknemers ten opzichte van drie jaar geleden. Van een toename was sprake bij ruim 30 duizend mkb-bedrijven.
  • In de bedrijfstak informatie en communicatie is de groei en krimp in werkgeverschap met bijna 6 duizend mkb-werkgevers nagenoeg gelijk gebleven.
  • Wel waren er bijna 2 duizend nieuwe mkb-werkgevers in 2022 ten opzichte van drie jaar geleden.
  • In de business economy zijn er ruim 143 duizend bedrijven gestart, deze zijn in 2020 in het register opgenomen.
  • Hiervan hadden ruim 130 duizend bedrijven 1 werkzame persoon.
  • Bijna 8,5 duizend waren startende bedrijven met groei. Dit wil zeggen dat er sinds de opname in het register in 2020 werkzame personen zijn bijgekomen. En 2,3 duizend startende bedrijven hadden te maken met krimp van het personeelsbestand.