MKB-investeringen in vaste activa in 2022 toegenomen

De investeringen in materiële vaste activa door het midden- en kleinbedrijf  van het niet-financiële bedrijfsleven nam in 2022 met 7 procent toe naar 38,6 miljard euro. Het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) heeft in 2022 voor 19 miljard euro in materiële vaste activa geïnvesteerd. Dit is ongeveer even veel als in 2021. Het kleinbedrijf (tot 50 werkzame personen) investeerde in 2022 meer dan in 2021. De toename bedroeg 15 procent.

  • In 2022 was het mkb goed voor 52 procent van de totale investeringen in materiële activa. In 2021 was dit aandeel 56 procent.
  • In vergelijking met 2021 investeerde het mkb in 2022 vooral meer in grond en terreinen en in vervoermiddelen.
  • Alleen de mkb-investeringen in computers en randapparatuur en in grond-,water- en wegenbouwkundige werken was in 2022 lager dan een jaar eerder. De investeringen in bedrijfsgebouwen maakten het grootste deel (31 procent) uit van de totale mkb-investeringen.
  • Het klein- en middenbedrijf waren elk goed voor de helft van de investeringen door het mkb.
  • Het middenbedrijf investeerde ten opzichte van het kleinbedrijf in 2022 naar verhouding meer in machines en installaties. Het kleinbedrijf investeerde naar verhouding meer in grond- en terreinen en in vervoermiddelen.

Bekijk de cijfers over investeringen op MKB StatLine