Vacatures MKB met 34 procent gestegen

Aan het eind van het tweede kwartaal stonden er in Nederland 213 duizend vacatures open, waarvan 121 duizend in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het aantal openstaande vacatures in het MKB is 34 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit meldt het CBS op De Staat van het MKB.

In het kleinbedrijf (minder dan vijftig werkzame personen) stonden aan het einde van het tweede kwartaal bijna 81 duizend vacatures open, waarvan 42 duizend bij de kleinste bedrijven (tot tien werkzame personen). Het aantal vacatures bij deze microbedrijven steeg met 26 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2016. Het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) had eind tweede kwartaal 40 duizend vacatures open staan, 38 procent meer dan in 2016.

Bij het grootbedrijf (meer dan 250 werkzame personen) stonden in het tweede kwartaal 2017 ruim 92 duizend vacatures open, bijna 28 procent meer dan een jaar eerder. Hiermee kwam het totaal aantal openstaande vacatures in Nederland aan het einde van het tweede kwartaal uit op 213 duizend.

Grootste toename MKB-vacatures in bouw

De openstaande vacatures in het MKB zijn in het tweede kwartaal van 2017 met 31 duizend toegenomen ten opzicht van hetzelfde kwartaal in 2016. Net als in het eerste kwartaal is de toename van openstaande MKB-vacatures het grootst in de bouw (bijna 4 duizend). De sterkste groei is hier bij bedrijven met 10 tot 50 werknemers, waar er zelfs sprake is van een verdubbeling van het aantal openstaande vacatures (bijna 2 duizend). Voor het totale MKB in de bouw kwam de vacaturegroei uit op bijna 70 procent.
Bezien naar samengestelde bedrijfstakken nam het aantal vacatures in de nijverheid en energie (inclusief de bouw) met 46 procent het meest toe, gevolgd door handel, vervoer en horeca met een toename van 40 procent.

Naar MKB StatLine – Vacatures