Aantal mkb-opheffingen bijna verdubbeld

In het eerste kwartaal van 2024 zijn bijna 39 duizend mkb-bedrijven in de business economy opgeheven. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder toen ruim 20 duizend mkb-bedrijven stopten. Het aantal oprichtingen is in diezelfde periode met bijna 5 procent afgenomen tot iets meer dan 40 duizend in het eerste kwartaal van 2024. Dat meldt het CBS op de Staat van het mkb en op MKB-Statline.

  • Het grootste deel van de opheffingen waren zzp’ers, ongeveer 34 duizend. Relatief gezien nam het aantal opheffingen het meeste toe in het kleinbedrijf (10 tot 50 werkzame personen), van 110 in het eerste kwartaal van 2023 naar 260 in het eerste kwartaal van 204.
  • Ook bij de oprichtingen is het grootste deel zzp’er, ongeveer 37 duizend. Er werden wel minder zzp’ers opgericht dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Bij het kleinbedrijf nam het aantal oprichtingen juist toe van 45 naar 80.
  • Het aantal opheffingen nam relatief gezien het meest toe in de zakelijke dienstverlening (108 procent) en de informatie en communicatie (101 procent). In de reparatie van consumentenartikelen was de toename het minst groot (40 procent).
  • Het aantal oprichtingen nam relatief gezien het meest af in de reparatie van consumentenartikelen (-27 procent) en de bouwnijverheid (-15 procent). In de handel nam het aantal oprichten juist toe met 7 procent.