Daling mkb-ondernemersvertrouwen in het eerste kwartaal 2022

Het ondernemersvertrouwen* in het Nederlandse mkb is van 15,0 in het vierde kwartaal 2021 gedaald naar 6,6 aan het begin van het eerste kwartaal van 2022. De gegevens voor de Conjunctuurenquête zijn verzameld in de maand januari 2022, er was in deze periode sprake van een lockdown. In dit nieuwsbericht vat het Centraal Bureau voor de Statistiek de belangrijkste uitkomsten voor het mkb samen.

  • Horecaondernemers waren het negatiefst gestemd (-43,1), dat is een verschil van 75,8 punten met het voorgaande kwartaal. De horeca moest vanaf eind december haar deuren sluiten. Mede daardoor gaf de meerderheid van de horecaondernemers begin januari aan dat de omzet daalde en de ontwikkeling van het economisch klimaat verslechterde.
  • Mkb-ondernemers in de bouw waren het positiefst (30,0).

 

Tekort aan arbeidskrachten is de meest genoemde belemmering.

 

  • Bijna 26 procent van het kleinbedrijf (5 tot 50 werkzame personen) wordt belemmerd door een tekort aan arbeidskrachten. Van het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) geeft bijna 31 procent aan hier last van te hebben.
  • Per saldo verwacht bijna 15 procent van het kleinbedrijf in de komende drie maanden meer personeel aan te nemen. Voor het middenbedrijf is dit bijna 25 procent.
  • Het merendeel van de mkb-ondernemers verwacht dat de personeelssterkte gelijk blijft.

 

 

Ook relatief veel mkb-ondernemers wordt belemmerd door een tekort aan productiemiddelen, materiaal en ruimte en overige belemmeringen.

 

  • Per saldo is het mkb negatief over de productiecapaciteit. Ondernemers beoordelen de productiecapaciteit aan het begin van het eerste kwartaal als (te) klein. Het oordeel komt voor het kleinbedrijf per saldo uit op bijna -6 procent en voor het middenbedrijf op -2 procent.
  • Wel is het kleinbedrijf met ruim 7 procent per saldo en het middenbedrijf met bijna 11 procent per saldo positief over de verwachtte voorraden van het eindproduct.

 

Bekijk hier de cijfers over het ondernemersvertrouwen en de conjunctuurenquête Nederland.

*Ondernemersvertrouwen

Het mkb-ondernemersvertrouwen geeft de stemming van Nederlandse mkb-ondernemers weer. Per bedrijfstak wordt het ondernemersvertrouwen samengesteld op basis van vragen over recente ontwikkelingen en verwachtingen van de ondernemers zoals bijvoorbeeld de omzetontwikkeling. Deze vragen worden gesteld in de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

Het ondernemersvertrouwen Nederland wordt vervolgens samengesteld uit een gewogen gemiddelde van het vertrouwen per bedrijfstak. Het ondernemersvertrouwen geeft een indicatie van de richting waarin de Nederlandse economie zich naar verwachting zal ontwikkelen.