Meer oprichtingen en minder opheffingen onder mkb-bedrijven in het vierde kwartaal van 2021

In het vierde kwartaal van 2021 werden 55 duizend mkb-bedrijven opgericht. Daarmee is het aantal oprichtingen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, met 52 duizend oprichtingen, toegenomen. Het aantal opheffingen nam ten opzichte van het vierde kwartaal 2020 met 38 procent af tot ruim 21 duizend. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op de Staat van het mkb.

  • Zowel oprichtingen (ruim 50 duizend) als de opheffingen (18 duizend) in het vierde kwartaal van 2021 betroffen voornamelijk bedrijven met 1 werkzame persoon.
  • In de bedrijfsgroottes 2 tot 10 werkzame personen waren er in het vierde kwartaal meer oprichtingen (4 duizend) dan opheffingen (3 duizend) in het mkb.
  • De meeste oprichtingen in het mkb betroffen bedrijven in de bedrijfstak specialistische zakelijke dienstverlening (bijna 10 duizend). Dit is een toename van 4 procent ten opzichte van een jaar eerder.
  • De meeste opheffingen in het mkb betroffen bedrijven in de bedrijfstak handel (ruim 4 duizend). Dit zijn 20 procent minder opheffingen dan een jaar eerder.

Bekijk hier de cijfers over de oprichtingen en opheffingen in het mkb.