ECB: Financiële situatie Europees MKB verbetert

De Europese Centrale Bank publiceerde deze week de resultaten van nieuw onderzoek onder ruim 11 duizend Europese MKB-bedrijven. De bedrijven rapporteren een verbeterde financiële situatie. Ze zien ook verbeteringen in de beschikbaarheid van externe financieringsbronnen. Banken tonen een grotere bereidheid om krediet te verstrekken tegen lagere rentepercentages waardoor de toegang tot financiering voor MKB-bedrijven verbetert.

‘Het vinden van klanten blijft de belangrijkste zorg van Europese MKB-bedrijven’

In het onderzoek is, van april tot september 2016, de deelnemende bedrijven gevraagd naar verschillende zaken met betrekking tot financiering. Het vinden van klanten blijft de belangrijkste zorg van de Europese MKB-bedrijven, gevolgd door de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. Toegang tot financiering wordt minder als probleem ervaren.

Meer MKB’ers dan in de vorige editie van het onderzoek rapporteerden een toename van de omzet, maar daarbij stegen ook personeels- en overige kosten. De stijging van de winst was marginaal. Voor de derde opeenvolgende keer rapporteerde slechts per saldo 1 procent van de bedrijven een toename in de behoefte aan bankleningen. Voor de vierde keer op rij rapporteerden de bedrijven een toename in de beschikbaarheid van bankleningen en de bereidheid van banken om krediet te verstrekken op basis van lagere rentetarieven. Van de 29 procent van de MKB-bedrijven die een lening aanvroegen, kreeg 69 procent het volledige gevraagde bedrag. 7 Procent meldde dat hun verzoek was afgewezen.

Naar het volledige (Engelstalige) ECB-rapport