Nieuwe cijfers omzetstijgers en -dalers

Op MKB-Statline zijn nieuwe cijfers over het aantal bedrijven met een stijgende en dalende omzet gepubliceerd. De cijfers zijn nu up-to-date tot en met het derde kwartaal van 2016. Er kan ingezoomd worden op verschillende grootteklassen en branches binnen het MKB. Met name in de bouwsector nam het aantal stijgers toe.

Bekijk hier de nieuwste cijfers over stijgers en dalers

In het derde kwartaal van 2016 is bij 58 procent van de bedrijven in de bouwsector de omzet gestegen. Zowel in het MKB als in het grootbedrijf bevinden zich veel bouwbedrijven met een omzetstijging, maar in het middenbedrijf is het aantal bedrijven met een toename van de omzet het grootst.

Het aantal bedrijven in de bouwsector met een omzetstijging is toegenomen van 48 procent in het tweede kwartaal naar 58 procent in het derde kwartaal. Het percentage bedrijven waarvan de omzet verminderde, nam af van 51 procent naar 42 procent.

De bedrijven met een omzetstijging worden onderscheiden in normale stijgers en snelle stijgers. 43 procent van alle bedrijven valt onder de snelle stijgers en 15 procent behoort tot de normale stijgers. Het aantal normale stijgers is door de tijd vrij stabiel, terwijl het aantal snelle stijgers veel meer fluctueert.

In het middenbedrijf is het percentage bouwbedrijven met een omzetgroei het grootst. Van de bedrijven met 100 tot 250 werkzame personen zag 65 procent een omzetstijging in het derde kwartaal. In de groep bedrijven waar 50 tot 100 mensen werken is dit 63 procent. Van de zzp’ers in de bouwsector is de omzet in 57 procent van de gevallen gestegen. Daarmee vormen binnen de bouwsetor de zzp’ers de groep met de minste omzetstijging.

omzetstijgers-en-dalers-in-de-bouw-16-11-30