Economisch beeld MKB iets beter

Het economisch beeld van het MKB is in het tweede kwartaal van dit jaar in vergelijking met het eerste kwartaal licht verbeterd. Stonden in het eerste kwartaal vijf van de twaalf indicatoren van de conjunctuurklok in het groene kwadrant, begin tweede kwartaal waren dat er zes. Vooral de reële indicatoren verbeterden en stonden daardoor begin tweede kwartaal veelal in het groen, terwijl de sentimentsindicatoren juist overwegend lager stonden en daardoor vooral oranje kleurden. Aan het begin van het vierde kwartaal vorig jaar stonden in totaal slechts twee indicatoren in het groene kwadrant.

Indicatoren die zich in het oranje of groene kwadrant bevinden hebben een ontwikkeling boven hun trendniveau waarbij groen vergeleken met het vorige kwartaal wijst op een toename en oranje op een afname van de indicator.

Laat de MKB-klok zelf lopen of filter op indicatoren

Vier van de zes reële indicatoren verbeterd

De meeste reële conjunctuurindicatoren in de MKB-conjunctuurklok hebben zich in het tweede kwartaal verbeterd en staan daardoor in het groene kwadrant. Zo verbeterde de omzetontwikkeling van het MKB, waren er minder faillissementen en meer vacatures, terwijl het BBP zich eveneens gunstig ontwikkelde. De enige twee reële indicatoren die begin tweede kwartaal een negatieve ontwikkeling lieten zien waren de binnenlandse consumptie en de aankopen van duurzame goederen.

Stemmingsindicatoren conjunctuurklok blijven vooral oranje gekleurd

Van de zes stemmingsindicatoren in de MKB-conjunctuurklok lieten er vier begin tweede kwartaal een daling zien en staan daardoor in het oranje kwadrant. In het eerste kwartaal ontwikkelde ook al een meerderheid van de stemmingsindicatoren (vijf van de zes) zich negatief. Stemmingsindicatoren die zich in het tweede kwartaal wel verbeterden en van het oranje naar het groene kwadrant gingen, waren de MKB-exportontwikkeling en het MKB-ondernemersvertrouwen. De MKB-vacature-indicator verslechterde daarentegen in het tweede kwartaal en ging van het groene naar het oranje kwadrant. De economische ontwikkeling, het financiële vertrouwen onder MKB’ers en de onder consumenten gemeten consumptie-indicator zijn begin tweede kwartaal verder afgenomen en blijven daardoor in het oranje kwadrant.

MKB-klok toegelicht

De MKB-conjunctuurklok is door het CBS ontwikkeld in het kader van het programma De Staat van het MKB in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Begin mei 2017 werd de MKB-conjunctuurklok voor het eerst gepubliceerd. De update voor het derde kwartaal van 2019 wordt begin september 2019 verwacht.