Minder bedrijven met omzetstijging

Het aantal bedrijven waarvan de omzet stijgt neemt af. Het aantal bedrijven met een dalende omzet is groter dan drie maanden geleden. Dat blijkt uit de vandaag verschenen cijfers over omzetstijgers en –dalers. Deze cijfers zijn gepubliceerd op MKB StatLine en zijn up-to-date tot en met het eerste kwartaal van 2019. De cijfers geven aan bij welk percentage van de ondernemers de omzet is gestegen, danwel gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar. Er kan worden ingezoomd op verschillende grootteklassen en branches binnen het MKB.

Bekijk alle cijfers op MKB StatLine

In de delfstoffenwinning is de verhouding tussen bedrijven met omzetstijging en omzetdaling het meest negatief. 50 procent van de bedrijven in deze sector zag zijn omzet afnemen. Daar tegenover stond 46 procent waarbij de omzet toenam. Drie maanden geleden was in deze sector het aantal bedrijven waarin de omzet toenam nog fors groter dan het aantal bedrijven waar de omzet afnam.

In de bouwnijverheid was de verhouding tussen omzetstijgers en –dalers het meest positief. Bij 56 procent van de bedrijven in deze sector nam de omzet toe, waar bij 42 procent de omzet afnam.