Economisch beeld MKB verder verbeterd: alle indicatoren in het groen

In het eerste kwartaal van 2018 is het economisch beeld voor het MKB verder verbeterd. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2017 zijn de vijf indicatoren die zich toen in het oranje kwadrant bevonden, teruggekeerd naar het groene kwadrant.

Zo schoven in deze periode de MKB-exportindicator en de MKB-vacature-indicator op naar het groene kwadrant. De overige zeven indicatoren die al in het groene kwadrant zaten verbeterden eveneens waardoor nu alle indicatoren zich in het groene kwadrant bevinden. Indicatoren die zich in het oranje of groene kwadrant bevinden hebben een ontwikkeling boven hun trendniveau waarbij groen vergeleken met het vorige kwartaal wijst op een toename en oranje op een afname van de indicator.

Laat de MKB-klok zelf lopen of filter op indicatoren

Reële indicatoren ontwikkelen zich positief

De reële conjunctuurindicatoren in de conjunctuurklok hebben zich in het eerste kwartaal verbeterd en staan in het groene kwadrant. Het BBP laat een verbetering zien evenals de binnenlandse consumptie, de aankopen van duurzame goederen en de MKB-omzet. Verder is ook het aantal vacatures in het MKB gegroeid en het aantal MKB-faillissementen gedaald.

Stemming onder producenten en consumenten positief

Begin 2018 is de consumptie-indicator na een eerdere terugval naar het oranje kwadrant teruggekeerd in het groene kwadrant. Deze indicator is gebaseerd op conjunctuuronderzoek onder consumenten. Het MKB- ondernemersvertrouwen zit nu ook in het groene kwadrant. Sinds het begin van de meting was het saldo van positieve en negatieve ondernemers nog nooit zo hoog. Aan de basis van dit optimisme ligt de economische gang van zaken bij bedrijven. Ook de economische ontwikkeling zoals ondernemers die ervaren en het financiële vertrouwen zijn begin dit jaar positiever geworden. De MKB-exportindicator is in het eerste kwartaal verbeterd en zit nu in het groene kwadrant. De exportindicator van het MKB is gebaseerd op onder andere oordelen van ondernemers over hun buitenlandse order- en concurrentiepositie.

De MKB vacature-indicator is verder verbeterd. Er is wel een sterke stijging van het aantal MKB-bedrijven dat personeelsschaarste ervaart bij een flinke groei van het aantal vacatures. Personeelsschaarste duidt op een te beperkt aanbod van gekwalificeerd personeel om aan de vraag (vacatures) te voldoen.

MKB-klok toegelicht

Het nieuwe conjunctuurinstrument voor het MKB is door het CBS ontwikkeld in het kader van het programma De Staat van het MKB in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering. Begin mei 2017 werd de MKB-conjunctuurklok voor het eerst gepubliceerd. De update voor het tweede kwartaal van 2018 wordt begin juni verwacht.

Direct naar: MKB-conjunctuurklok