Midden- en kleinbedrijf ondervinden meer belemmeringen dan grootbedrijf

Uit de begin 2018 gehouden conjunctuurenquĂȘte blijkt dat er meer bedrijven in het  midden- en kleinbedrijf (MKB) in hun productie en dienstverlening geremd worden dan bedrijven die tot het grootbedrijf worden gerekend. Van de ondernemers in zowel het midden- als kleinbedrijf geeft namelijk 53 procent aan belemmeringen te ondervinden waar dit bij het grootbedrijf bij 44 procent van de bedrijven het geval is. Personeelstekort is momenteel het belangrijkste knelpunt bij de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten. Dit blijkt uit nadere analyse van het CBS.

Meer bedrijven met productiebelemmeringen

Het aantal bedrijven dat belemmerd wordt bij de uitoefening van bedrijfsactiviteiten neemt toe. Aan het begin van het tweede kwartaal van 2017 ondervond bijna 33 procent van de grote bedrijven belemmeringen en bij de bedrijven in het middenbedrijf was dit toen bij 45 procent van de bedrijven het geval. Bedrijven geven aan dat een tekort aan gekwalificeerd personeel de belangrijkste beperkende factor is.

Personeelsschaarste grootst in het middenbedrijf

Het tekort aan gekwalificeerd personeel is bij zowel het klein- en middenbedrijf als het grootbedrijf aan het oplopen. Bij het middenbedrijf is dit momenteel het hoogst. Begin 2018 heeft ruim 22 procent van het middenbedrijf moeite met het vinden van gekwalificeerd personeel. Door het kleinbedrijf (16 procent) en het grootbedrijf (bijna 19 procent) wordt het personeelstekort weliswaar iets minder als knelpunt genoemd, maar is ook bij die bedrijven substantieel te noemen.

Personeelstekort het grootst bij grootbedrijf in de verhuur en overige zakelijke dienstverlening

Begin 2018 heeft vooral het middenbedrijf in veel sectoren last van personeelstekort. Het grootst zijn in dit segment de problemen in de informatie en communicatiebranche (37 procent) en in de sectoren verhuur en overige zakelijke dienstverlening (ruim 34 procent).

Bij het grootbedrijf in de verhuur en overige dienstverlening is de personeelsbottleneck het hoogst. Begin 2018 kampt ruim 43 procent van het grootbedrijf in deze branche met een personeelstekort. Voor het kleinbedrijf liggen de grootste personeelsknelpunten net als bij het middenbedrijf in de informatie en communicatiebranche (33 procent) en in de verhuur en overige zakelijke dienstverlening (27 procent).

Bekijk de cijfers op MKB StatLine