Een vijfde van MKB-ondernemers heeft een migratieachtergrond

Van de 1,91 miljoen MKB-ondernemers die Nederland in 2018 telde, hadden er bijna 400 duizend (21 procent) een migratieachtergrond. Bijna 203 duizend MKB-ondernemers hadden een westerse migratieachtergrond en ruim 195 duizend een niet-westerse migratieachtergrond. Dit blijkt uit nieuwe cijfers die vandaag over ondernemerskenmerken op MKB-StatLine zijn gepubliceerd.

Aantal MKB-ondernemers met niet-westerse migratieachtergrond met ruim 60 procent toegenomen

In de periode 2011-2018 is het aantal MKB-ondernemers in Nederland met 20,8 procent gegroeid. De sterkste groei deed zich voor bij ondernemers met een niet-westerse migratieachtergrond. Deze groep ondernemers steeg in aantal van 121 duizend in 2011 naar 195 duizend in 2018 (+61,3 procent). Het aantal ondernemers met een westerse migratieachtergrond steeg in deze periode met 32,8 procent naar in totaal 203 duizend. De MKB-ondernemers met een Nederlandse achtergrond groeide in de periode 2011-2018 met 16,6 procent naar een totaal van 1,51 miljoen.

Van de sectoren met meer dan 100 duizend MKB-ondernemers was de groei van het aantal MKB-ondernemers in de periode 2011-2018 het hoogst in de gezondheidszorg (+48,8 procent), gevolgd door cultuur, sport en recreatie (+36,7 procent), specialistische zakelijke dienstverlening (+29,4 procent), bouw (+19,2 procent) en de handel (+1,2 procent).
In al deze grote sectoren was de groei van het aantal MKB-ondernemers met een niet-westerse migratie achtergrond veruit het hoogst:

  • gezondheidszorg (+131,3 procent)
  • cultuur, sport en recreatie (+72,4 procent)
  • specialistische zakelijke dienstverlening (+75,6 procent)
  • bouw (78,5 procent)
  • handel (+31,1 procent)

Nieuwe cijfers ondernemerskenmerken op MKB-StatLine

Op MKB-StatLine zijn vandaag nieuwe cijfers over ondernemerskenmerken gepubliceerd. De cijfers zijn nu up-to-date tot en met 2018. Er kan ingezoomd worden op verschillende persoonskenmerken (leeftijd, onderwijsniveau, geslacht en herkomst), grootteklassen en sectoren/branches binnen het MKB.