Groei met name bij werkgevers in industrie

Van de werkgevers in het MKB die in 2014 al bestonden is het aantal werknemers in de periode tot 2017 bij 39 procent toegenomen. Bij 41 procent van deze werkgevers was er juist sprake van krimp in het aantal werknemers. In 2014 waren er in totaal ruim 322 duizend MKB-bedrijven met personeel in dienst. In 2017 was dat bijna 348 duizend. Dit blijkt uit cijfers van het CBS, vandaag gepubliceerd voor de Staat van het MKB.

In de industrie is het percentage MKB-werkgevers met groei in de periode 2014-2017 het hoogst. In totaal groeide bij 46 procent van de industriële werkgevers in het MKB het personeelsbestand. Met name in de chemische, metaal- en machine-industrie was bij een bovengemiddeld aantal MKB-werkgevers sprake van een groei in aantal werknemers.

In de detailhandel is het percentage werkgevers met groei van het personeelsbestand in de periode 2014-2017 met 36 procent juist het laagst van alle sectoren. Het percentage werkgevers met krimp is in deze branche juist het hoogst: 44 procent. Binnen de detailhandel zijn het met name de elektronicazaken waar veel MKB’ers krimp ervaren en weinig MKB’ers groeien.

Ook in de onroerend goed sector is het aantal MKB-werkgevers met een krimp in aantal werknemers relatief groot.

Ontwikkelingen bij starters en exporteurs ook beschikbaar

Naast de ontwikkelingen bij werkgevers uit 2014 zijn vandaag ook cijfers gepubliceerd over hoe het starters in de afgelopen jaren is vergaan. In mei zijn al cijfers over ontwikkelingen bij exporteurs gepubliceerd.

Bedrijvendynamiek; werkgevers

Bedrijvendynamiek; starters

Bedrijvendynamiek; exporteurs en exportontwikkeling