Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap

Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap is opgericht door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om ondernemerschap te stimuleren en het groeipotentieel van het midden- en kleinbedrijf te versterken. Het Comité heeft een onafhankelijke rol in het monitoren, onderzoeken en duiden van trends en ontwikkelingen voor het midden- en kleinbedrijf en het doen van aanbevelingen.

Het Comité presenteert elk najaar de trendanalyse Jaarbericht Staat van het mkb. In de afgelopen jaren bracht het Comité aan het kabinet adviezen uit over herstel en groei van het mkb. De voorstellen zijn gericht op verbetering van de toegang tot financiering, toegang tot talent en versterking van het ondernemerschap.

Het Comité bestaat uit Kemal Tas, Barbara Baarsma, Jacques van den Broek (voorzitter), Hare Majesteit Koningin Máxima, Meiny Prins en Diederik Laman Trip.