Lichte daling in MKB-ondernemersvertrouwen

Het MKB-ondernemersvertrouwen is aan het begin van het derde kwartaal uitgekomen op 14,5. Daarmee ligt de stemmingsindicator voor MKB-ondernemers 1,1 punt lager dan een kwartaal eerder. Desondanks bevindt het vertrouwen zich nog op een hoog niveau.

Het ondernemersvertrouwen in het gehele bedrijfsleven (15,0) is hoger dan in het gehele MKB en 0,8 punt hoger dan een kwartaal eerder. Die stijging komt dus voort uit positievere sentimenten in het grootbedrijf.

Tekort aan personeel steeds meer een belemmering

Ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven ondervinden in toenemende mate belemmeringen als gevolg van een tekort aan arbeidskrachten. Zowel in het MKB als het grootbedrijf worden meer ondernemers hierdoor belemmerd bij hun bedrijfsactiviteiten. In het middenbedrijf is de problematiek het grootst.

Samenstelling ondernemersvertrouwen

Het MKB-ondernemersvertrouwen geeft de stemming van Nederlandse MKB-ondernemers weer. Per bedrijfstak wordt het ondernemersvertrouwen samengesteld op basis van vragen over recente ontwikkelingen en verwachtingen van de ondernemers zoals bijvoorbeeld de omzetontwikkeling. Deze vragen worden gesteld in de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).
Het ondernemersvertrouwen Nederland wordt vervolgens samengesteld uit een gewogen gemiddelde van het vertrouwen per bedrijfstak. Het ondernemersvertrouwen geeft een indicatie van de richting waarin de Nederlandse economie zich naar verwachting zal ontwikkelen.

De nieuwste resultaten van de Conjunctuur Enquête Nederland voor het MKB zijn beschikbaar in MKB-StatLine, net als het MKB-Ondernemersvertrouwen.