Uitgaven voor eigen R&D-activiteiten in vijf jaar met bijna 20 procent toegenomen, ruim 40 procent voor rekening MKB

In 2016 waren er in Nederland 19,5 duizend bedrijven met eigen research en development activiteiten, 8,5 procent meer dan in 2011 toen er 18 duizend bedrijven zelf R&D-activiteiten ontplooiden. Het eigen personeel dat in 2016 werd ingezet voor R&D kwam uit op ruim 126 duizend werkzame personen, gezamenlijk goed voor bijna 84 duizend arbeidsjaren. In 2011 kwam de inzet van eigen personeel voor R&D uit op 74 duizend arbeidsjaren. De totale uitgaven voor de eigen R&D-activiteiten bedroegen in 2016 8,2 miljard euro, bijna 20 procent meer dan in 2011 toen de R&D-uitgaven bijna 7 miljard euro bedroegen. De R&D-uitgaven werden in 2016 voor ruim 40 procent gedaan door het MKB en voor bijna 60 procent door het grootbedrijf. Dit blijkt uit cijfers die vandaag op de Staat van het MKB zijn gepubliceerd.

Het aantal arbeidsjaren dat kleine en middelgrote bedrijven in 2016 aan eigen R&D-activiteiten besteedden bedroeg respectievelijk 26,7 duizend (31,8 procent van het totaal arbeidsjaren voor eigen R&D) en 19,9 duizend (23,7 procent).  Het grootbedrijf zette 37,3 duizend arbeidsjaren in voor de eigen R&D-activiteiten (44,5 procent). Bij grote bedrijven groeide de inzet van eigen R&D-personeel tussen 2011 en 2016 het hardst: 22,7 procent meer arbeidsjaren. Bij het kleinbedrijf groeide de inzet in die periode met 13,6 procent, terwijl het middenbedrijf 1,3 procent minder inzette.

Bekijk de cijfers op MKB-StatLine