CBS-maatwerk voor het jaarbericht

Het vandaag gepubliceerde MKB jaarbericht gaat in op de staat van het MKB in Nederland. Het is voor een belangrijk deel gebaseerd op nieuwe onderzoeken uitgevoerd door CBS, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Deze maatwerkonderzoeken vormen de bouwstenen voor het uiteindelijke jaarbericht. De resultaten van CBS-onderzoek worden altijd gepubliceerd en zijn voor iedereen toegankelijk.

Het maatwerk dat CBS ten behoeve van het jaarbericht heeft uitgevoerd, is in twee delen uit te splitsen en hier beschikbaar:

  1. Kerncijfers over subgroepen binnen het MKB, uitgesplitst naar nieuwe groepen zoals bedrijfsleeftijd en -groei.
  2. Specifieke data-analyses bij het jaarbericht 2016: wendbaar en weerbaar in een nieuwe marktdynamiek.