Bijna 18 procent meer vacatures in het MKB

Aan het eind van het eerste kwartaal dit jaar stonden er ongeveer 157 duizend vacatures open in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Dat was 56,1 procent van alle openstaande vacatures op dat moment in Nederland. Het aantal openstaande vacatures in het MKB was eind eerste kwartaal bijna 18 procent hoger dan eind eerste kwartaal 2018. Dit meldt het CBS in De Staat van het MKB.

Bij het kleinbedrijf (tot 50 werkzame personen) stonden in het eerste kwartaal 2019 ruim 103 duizend vacatures open, 18,3 procent meer dan een jaar eerder. In het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) nam het aantal openstaande vacatures in deze periode met 16,2 procent toe tot ruim 53 duizend. In het grootbedrijf (250 of meer werkzame personen) stonden aan het einde van het eerste kwartaal ruim 122 duizend vacatures open, een stijging van 16,8 procent.
Hiermee kwam het totaal aantal openstaande vacatures in Nederland aan het einde van het eerste kwartaal uit op bijna 279 duizend, 41 duizend meer dan het eerste kwartaal van vorig jaar.

Aantal MKB-vacatures groeit het hardst in de industrie

De industrie was in het eerste kwartaal de bedrijfstak met de grootste vacaturegroei in het MKB. Eind eerste kwartaal stonden hier bijna 16 duizend vacatures open, ruim een kwart meer dan eind eerste kwartaal 2018. Bedrijfstakken waar het aantal vacatures in het MKB in deze periode ook hard steeg, waren de bouw (+20,2 procent), de gezondheids- en welzijnszorg (+18,9 procent) en de zakelijke dienstverlening (+18,7 procent). Relatief laag was de vacaturegroei in het MKB van de handel (+13,1 procent). Binnen de industrie lieten de microbedrijven (tot 10 werkzame personen) in het eerste kwartaal de hoogste vacaturegroei zien (+42,1 procent). Ook in de bouw groeide het aantal openstaande vacatures bij microbedrijven (+37,5 procent) het hardst. Opvallend in het eerste kwartaal was de grote groei van het aantal vacatures bij het grootbedrijf van de handel (+29,1 procent).

Bekijk de nieuwste cijfers op MKB StatLine