MKB-familiebedrijven goed voor 271 miljard omzet in 2015

Familiebedrijven in het MKB realiseerden 271 miljard euro omzet in 2015. Dit komt neer op ruim 35 procent van de omzet van alle MKB-bedrijven in het niet-financiële bedrijfsleven met meer dan één werkzame persoon.

Een familiebedrijf is een bedrijf waarbij één familie direct of indirect een meerderheid van zeggenschap heeft en formeel betrokken is bij het bestuur.

Begin 2016 telde Nederland bijna 278 duizend familiebedrijven (exclusief bedrijven van ondernemingengroepen met één werkzame persoon).

Bij de meeste bedrijven in Nederland werken niet meer dan 50 personen en een groot deel van deze bedrijven is een familiebedrijf. Hoe groter het bedrijf, hoe minder vaak het een familiebedrijf is: van de bedrijven met 250 of meer werkzame personen is 17 procent een familiebedrijf.

Het omzetaandeel van familiebedrijven is met 50 procent dan ook het grootst onder bedrijven met minder dan 50 werkzame personen. Bij bedrijven met meer dan 250 werkzame personen realiseren de familiebedrijven 14 procent van de omzet.

Verkennend onderzoek

Het CBS voerde recent binnen het COSME Programma (2014-2020) van de Europese Unie een verkennend onderzoek uit naar familiebedrijven in Nederland. In de resultaten van dit onderzoek wordt naast omzet ook inzicht gegeven in het aantal bedrijven, de gerealiseerde toegevoegde waarde, het aantal werknemersbanen en kenmerken daarvan.

Download het rapport