Update cijfers omzetstijgers en -dalers

Op MKB-Statline zijn nieuwe cijfers over het aantal bedrijven met een stijgende en dalende omzet gepubliceerd. Deze zijn nu up-to-date tot en met het eerste kwartaal van 2024. De cijfers geven aan bij welk percentage van de ondernemers de omzet is gestegen, dan wel gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar. Er kan worden ingezoomd op verschillende grootteklassen en branches binnen het MKB.

  • 47 procent van de bedrijven zag de omzet stijgen in het eerste kwartaal van 2024 ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In de horeca lag dat percentage het hoogst met 66 procent. 23 procent van de bedrijven in de horeca was een snelle stijger. Een snelle stijger of daler is een bedrijf met meer dan 20 procent omzetgroei of -krimp.
  • In de bouwnijverheid en in de energievoorziening zag 59 procent van de bedrijven de omzet dalen. 47 procent van de bedrijven in energievoorziening was een snelle daler. In de bouw gold dit voor 15 procent van de bedrijven.
  • Het percentage bedrijven met een snelle omzetstijging was bij het merendeel van de bedrijfstakken en grootteklassen hoger dan het percentage bedrijven dat de omzet snel zag dalen. Grootteklassen waar het percentage snelle omzetdalers groter was dan de snelle omzetstijgers waren vooral te vinden in de delfstoffenwinning, industrie en energievoorziening.

Bekijk de nieuwste cijfers op MKB-StatLine