MKB-klok: meerderheid indicatoren verbetert in 4e kwartaal

In het vierde kwartaal van 2017 zijn zeven van de twaalf indicatoren verder verbeterd. Een meerderheid van indicatoren bevindt zich dus nog steeds in het groene kwadrant van hoogconjunctuur. Het hoge vertrouwen onder consumenten is afgezwakt in dit laatste kwartaal. Dat geldt ook voor het vertrouwen van de MKB ondernemers. Desondanks bevindt het ondernemersvertrouwen van MKB’ers zich nog op een historisch hoog niveau.

Reëel conjunctuurbeeld MKB verbetert

De binnenlandse consumptie is in het vierde kwartaal verder toegenomen waarbij de post van duurzame goederen nog sterker groeide. Voor het MKB ondernemerschap zijn de binnenlandse markten veel belangrijker dan de exportmarkten. De MKB omzet groeide stevig door. Minder MKB ondernemingen gingen failliet en verder is het aantal openstaande MKB vacatures duidelijk toegenomen.

Laat de MKB-klok zelf lopen of filter op indicatoren

Hoge positieve stemming van consumenten en MKB producenten iets afgezwakt.

Er zijn ten opzichte van het derde kwartaal in dit kwartaal vijf indicatoren van het groene naar het oranje kwadrant doorgeschoven. De ontwikkeling van deze vijf indicatoren ligt nog steeds ruim boven hun trendniveau. Een van deze indicatoren is de indicator van de consumptie-ontwikkeling gebaseerd op conjunctuuronderzoek onder consumenten. In het vierde kwartaal nam het hoge niveau van het consumentenvertrouwen over de ontwikkeling van de economische en eigen financiële situatie iets af. Consumenten zijn iets minder positief over de toekomstige werkloosheidverwachting, maar nog steeds ziet een zeer ruime meerderheid de werkloosheid verder dalen. Daarnaast nam de meerderheid van consumenten die aangeven dat het nu een gunstige tijd is voor grote, duurzame aankopen licht toe. In de klok is de indicator van de echte duurzame aankopen stevig verder gegroeid.

Ook zijn vier stemmingsindicatoren gebaseerd op conjunctuuronderzoek onder ondernemers wat afgezwakt aan het begin van het vierde kwartaal. Zo zijn ondernemers minder tevreden over de economische gang van zaken in hun bedrijf. Dit is onder andere neergeslagen in het ondernemersvertrouwen. Het ondernemersvertrouwen bevindt zich echter nog steeds op een historisch hoog niveau. Het veranderde stemmingsconjunctuurbeeld kan samenhangen met de arbeiderskrapte. Verhoudingsgewijs ervaren steeds meer bedrijven personeelskrapte. Aanhoudende personeelskrapte remt de (potentiële) economische groei. Bij grofweg 1 op de 6 MKB bedrijven ervaart men productiebelemmeringen als gevolg van onvoldoende personeel. Dit is bijna twee keer zoveel als een jaar eerder toen dit bij 1 op de 11 bedrijven een rol speelde. De vacature-indicator blijft onverminderd positief in het groene kwadrant. Samen met het aantal openstaande vacatures, dat groeide, geeft dit een tweede bevestiging van dat de reële conjuncturele ontwikkeling nog steeds robuust is .

MKB-klok toegelicht

Het nieuwe conjunctuurinstrument voor het MKB is door het CBS in het kader van het programma De Staat van het MKB ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering. Begin mei werd de MKB-conjunctuurklok voor het eerst gepubliceerd. De update van de MKB-conjunctuurklok voor het eerste kwartaal van 2018 wordt verwacht begin maart.

Direct naar: MKB-conjunctuurklok